WELCOME
COMPANY PROFILE
SERVICES
OUR PEOPLE
NEWS & EVENTS
IN FINNISH
CONTACT US
SanSec Partners Oy

SanSec Partners - yritysjärjestelyiden ja -rahoituksen neuvonantaja

SanSec Partners on yksityinen yritysjärjestelyihin ja niiden rahoitukseen erikoistunut asiantuntijayritys. Yhtiö toimii pienten ja keskisuurten yhtiöiden neuvonantajana erityisesti yritysjärjestelyihin ja pääomarahoitukseen liittyvissä asioissa. Asiakkaitamme ovat myös pääomarahastojen hallinnointiyhtiöt ja sijoittajat. SanSec Partners on toiminut neuvonantajana useiden ulkomaisten ja kotimaisten pääomarahastojen varainhankinnassa, sijoituskohteiden arvioinneissa ja järjestelyissä sekä myös sijoitussalkun hallinnoinnissa.

SanSec Partners on erikoistunut toimialasektoreihin teknologiateollisuus, informaatio/viestintä-teknologia, sekä life sciences ja terveydenhuollon teknologia. Asiantuntijaverkostomme täydentää yhtiömme omaa osaamista.

Neuvonantopalveluihimme kuuluvat mm.

Yritysarvioinnit

Tarjoamme sijoittajille kohdeyrityksen liiketoiminnan arviointia sijoitus- tai irtautumispäätösten valmistelua varten sekä sijoituksen tai irtautumisen toteuttamista. Tuotamme tarvittaessa toimenpiteisiin liittyvät sijoitusmuistiot. Voimme myös ottaa kokonaisvastuun koko due diligence prosessista ja koordinoida sekä juridiset että taloudelliset osiot.


Osto- ja myyntitoimeksiannot

Suoritamme pienten ja keskisuurten yritysten osto- ja myyntitoimeksiantoja. Tiedostamme näiden järjestelyiden tärkeyden ja luottamuksellisuuden, sekä neuvonantajan välittäjäroolin merkityksen. Perehdymme huolellisesti yhtiön liiketoimintaan ja strategiaan voidaksemme rakentaa onnistuneeseen toteutukseen johtava struktuurin ja prosessin.

Pääomarahastoiden hallinnointi ja omaisuudenhoito

PMI Ventures, SanSec Partnersin liiketoimintayksikkö, on hoitanut ns. secondary-management hankkeena luoviin toimialoihin erikoistuneen pääomarahaston PMI Venture Fund (vuosikerta 2001) sijoitussalkun elinkaaren loppuvaiheen järjestelyt. Rahaston toimialafokuksena ovat olleet sisältöteollisuus; media, viihde ja näitä tukevat teknologiat ja se aloitti toimintansa toisella nimellä. PMI etsii jatkuvasti ostokohteeksi sopivia hallinnointiyhtiöitä, joiden rahastot ovat elinkaarensa puolivälissä.

SanSec Partners hoitaa myös yksityisiä sijoitussalkkuja ja asiakkaidensa suoria sijoituksia

  • Teknologiateollisuus
  • ICT ja palvelut
  • Life sciences ja terveydenhuollon teknologia
Umbrella man flying
SanSec Partners Oy, Kivimäentie 51, 00670 Helsinki, Finland | Phone +358 9 4159 5510 | Email: info@sansec.fi | Business ID FI1467929-6, domicile Helsinki
Copyright © SanSec Partners, 2015. All rights reserved.